Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T^ederlandfche Spelden Taalku7ide* 15
vriesfche uitfpraakjkan men de volgende, zeer ver-
fchillende woor jen, naauwelijks van eikanderen on-
derrcheiden: te weien,
houd en hoed zout en zoet
goud-goed woud-woed.
Hoe veel verfchillen echter deze woorden in be-
teekenls! Ziet dit nader in de twee volgende vol-
zinnen.
Pieter! uw* hoed niet op uw hoofd
onder het bidden.
Goud is goed: maar wijsheid nog beter,
u i.
De ui moet in deze woorden plaats hebben.
huis kruim uit gedruisch
kruis duim frruit geluid
kruid luim fluit duister
turn kluit fchuins kluister
muis ruim fchuim luister.
Om dat ui een tweeklank is, moet men dien
niet als tm uitfpreken In tegendeel, woorden
die noo'-izakeKjk ü^ behoeven, ma^ men nimmtr
met uu fchrijven; te weten, alle zulke die op r
eindigen, als:
■ T A a
uur muur duur puur
buur vuur3ti'_..;, fruar ' r.. guur! '
huur fehuur ku-jr zuur.
h.r ; ■ • .: ;
Ook moet iTien:deze woorden niet niet ui fchirfp
ven, zoo als oudtijds in het Groninger Gewest veel-
t\i<cjs plaats had.
Aü-