Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
IE.
De ie gebruikt men, onder anderen, in
bier dien vier pap'er
lier M iep zwier verlierd
lied hier tien gierig
niet vriend zien dier.
Men moet de 'te nimmer met/; verwisfe'en ; ge-
lijk onkjndigenin Gronin ger! ind wel (^ens doen, d:hrij-
vende dtjrhaar, hijr, tïjn, y.ijrig, pjptjr: want
de woorden met ij verfchillen in ^ete.keris van de
"woorden met ie. Dus merkt men h t onderfcheid
tusfchen ziet en zijt, zien en zijn, wien en wijn ^
in de navolgende voorbeelcen.
Ktnderen ! ah gij Jch rijft, zirt dan naar
«IV voorjchrijt ^ en i\]T op/ettend.
■ Gij zult y dat achteiooze kinderen door-
gaans weetnieten z ij n.
Van wien komt de avijn? hij is een ge^
fchenk van God.
o e.
De Tweeklank oe gebruikt men in deze en meer
andere woorden.
hloed
gloed
n^oet
fpoed
doet
goed
boek
hoek:
doek
hoed
ftrel
poel
roem
boer
k. ets
koekkoek.
Rien moet de oe niet als oh uitrpreken; maar
er een geluid aan ^even , dat met het geroep van
eten koekkoek overeenkomt.
Naar de bedorvene Groiiingerlandfchc en Oo.^t-
vries-