Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche SpeU en Taalkunde, ig
§ VI.
Van de Tweeklanken.
De TweeVlanken zijn: ei ^ oö, iti ^ éiu ^ euy
OU y aal ^ oei, aan ^ een ^ ieu, Sommii^en noe-
men de opt ^ en ten drieklanken, doch dit is van
weinig belang,
EI.
Met ei fpelt 'nicn deze v/oorden:
geil reis breiden vi^einig
heil peil ■ fcheidea brein
kldn neigt peilen fteil
rein leid "weiden zei^.
Men moet in plaats van ei niet ey fchrijven, ge-
lijk oudtijds veel plaats had.
Ook moet men de ei niet als ai iiitrpreken,
zcto als in het Groninger Gewest veeltijds gedaan
wordt, door, namelijk, heiltghetd hailtghetd
te lezen.
Even min moet men de ei met de y of ïj ver-
warren, waar in de beworers van het voormalig
géwest Holland vaak mistasten; die fomrijds rtjs in
phats van reis: rijn voor rein en vhjt voer vleit
ichrijven en ook omgekeerd. De regce klank van
ei komt tusfehen ai en tj in.
EI.
"Vindt men in dc woorden lijst van den Hooglccraa r
M. S'EGENBEEK Ook vindt gij eenc volledige lijst vari
woorden, die, volgens Sikgekbei-k,met ce en oo moeten
gcfchreven worden in lettergrepen, Öie met geenen me-
deklinker eindigen a in hec Bijvoe^fil -van dezca dtuk, in
dit werkje.