Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
kii'^ers: maar fchrijft zoo wel daden ^ venen ^ zo-
nen y muren ^ zonder zamen^cvocgde klinkers, als
•paden y ßeden^ hoven ^ — Men wil, namelijk , ciat
er geene verdubbeling van klinkers in meervoudige
woorden noodig is, fchoon üic verdubbeling in en-
kelvoudige vereischt worot.
Maar er beeft eene andere verdubbeling van
klinkletters plaats, in lettergrepen,/ die niet met
een' medekliiiker eindigen: te weten, nimmer met
a oï u ; maar alleen met e en o: en "wel, om da'ir
door een hooger of harder geluid aan te duiJen in
fommige woorden of lettergrepen, dan in andere
plaats heeft, die met ééne e of o gefchrevcn or-
den: bij voorbeeld, :ils men zegt: ktnaeren moe-
ten LEZEN LEEREN , dan moet de e in de eerfte let-
tergreep vEn het woord lezen doff.'r of zachter
klinken, dan in de ecril:e lettergreep van het woord
leeren: het welk een hooger of harder geluid heeft :
om die reden fpelt men dan lezen zonder ^ en lee^
ren met verdubbeling van klinkers,
Even zoo is het met eene menigte andere woor"
den ; als wegen, tegen . zegen ^ negen, leven ^ leger ^
waarin de zachte, e gehoord wordt; en eenen ^
beeneny deelen ^ eeren^ beeren ^ keeren, waarin
de harde ee te pas komt.
Zoo als het met de e gelegen is, is het ook met
de O. Dat de o fomtijds dofy en fomtiids helder
klinkt wanneer er een of meer medeklinkers op-
volgen, hebben wij in de vorige paragraaf reeds
gezien.
D;t zelfde dof en helJer geluid der 0 wil mciiookin
acht genomen hebben in lettergrepen die met geenen
medeklinker fluiten: zoo dat de 0 dof of laag
klinke in zomer ^ tronie y broze; en hoog in
zoomen^ troonen^ bfooden C*)-
§. VI.
Woorden # die ecüc lagere of hoogcre e of 0 vcreifchen
' vindc