Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel* en Taalkunde. 11
den niet mag gebruiken; maar alleen in uitheem-
fche: als Synode^ Syt'iê ^ Cyprus , (yntSy en-ï.
in w elke vi oorden 2ï\ dan ook den klank van / moet
heboen,
in Nederlandfche woorJen hij ^ bij-, niij ^ mijn^
'wijn^ pi^HyO. 7. gebruikt men tnaiis in hare plaats
zj ; a.in welr^e he achtbaar gebruik in de voor..aam-
fte phrjtf.'n van ons \'aderland eenen kl .nk gegeven
heeti tuifchen // en et in; om dus ztet en 2-7V,
wien Cii wijriy lied en lijd ^ zoo m el in geluid als
in fpelling, beter van elkanderen te kunnen onder-
feheiden: waarom ce tj dan ook als eene zesde Ne-
derlandfche kii.kittter kan aangemekt worden:
dewül deze 11 rk door geene der andere vijf klin-
kers km u tgedrukt worden.
'l\n aa'1/ien van de o merken "wij aan, dat ha-
rr* klank in fommige woorden dol ^ en in andere
vo.rden helder is. De o k inkt dof in de woorden
dol, d^h op ^ fnof j pof\ iro/, vol, ton, zon. In
de volgende woorden heeft de o een helder ge-
luid : lot, tot, rot y pot, zot, tol, os , vos , enz,
§ V.
Van de enkele of dubbele klinker-
fpcllin
S-
Er ziin vele -woorden , die in het enkelvoudige
voMrekt de verdubbeling van klinkletters r.oodig
hebben ; ris daad, veen, zoon, muur: dit wordt
van niemand or.tkend; maar er zijn tot nog loe ve-
le Schrijvers geweest, die,als zulke woorden meer-
vouJig gema kt worden, dan ook rog die verdub-
beling van klinkers behielden: fchrijvende daaden ^
vennen, zoon n^ muur en, enz.
Doch deze fpelling wordt thans verworpen : n
vorV.ertnu in deze M oorden geene zamenvoeging van
. klin-