Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
zichzelven geen geluid aan een woord geven kun-i
nen.
§ IV.
Van het gebruik der Zelfklinkers.
]\Ien moet vooral acht geven, in M^elke geval-
len men noodzakelijk: een of twee zelfklinkers
plaatfeii moet. Immers, tusfchen pal en paal^ het
en heet y mm ai mijn y kok en kook , ur en uur ^
is zeer groot ondcrfcheid; gelijlc de volgende voor-
beelden n».der aanwijzen.
Helden flaan, in tijd van nood, pal als een
PAAL roor het behoud van V Vaderland,
Men moet het ijzer fmeden ^ terwijl het
HEET is.
Ik MIN met regt m ij n eigen "welzijn.
KOKl KOOK de Jpijzen wel gaar,
u R was j4brahams vaderland^ en vvk is het
vieremwinttgjle deel van een etmaal.
Uit deze voorbeelden ziet men,_ dat woorden
of lettergrepen , die een'korten klank hebben, nood-
:2akelijk maar een"* en die een', langen k ank heb-
ben, ^h»^;? zelfklinkers behoeven; namelijk, wan-
neer zij op eenen medeklinker eindigen, VVanneer
men hier in mistast , krijgen vele woorden eene ge-
heel andere be:eekenis, cn andere worcen louter
onzin. b. v. Als iemand, dien men eene rekening
betaalde, er onder fchreef. vooldan in plaats van
VCLOAAV.
Nu zullen V. ij no^ een paar aanmerkingen laten
volgen, met betrekking tot de y en de o.
De y wordt nu als eene vreemde letter aan-
gemerkt , die men in zuiver Nedcrlandfche woor-
den