Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nederlandfche Spel- en Taalkunde, 9
deklinkcrs over, die niet gefpeld kunnen worden:
namelijk:
mn^ dn ^ m-t y ns y pt^
Kan men dus geen volkomen w'oord, of letter-
greep , zonder klinkietier fchrijven : bij verkorting
echter fchrijft men wel eens: voor tk ^ V voor
des ^ V voor het: b. v. ^tta goed ^ ^kzal, ^^smor-
gens bidden ^ is zoo veel als of men Ichrijfc; het
iS ^oed ^ ik zal des morgens biaden.
Men noemt de zes voornoeauie letters anders
ook wel Zeif klinkers, om dat zij in vele letcergr j-
pen of woorden op zteh zeiven klank hebben,
5:oi:ider bijvoeging van medeklinkers. Dus maken
de O en u eik op zich zelve een geheel woord uit
in onze taal; b. v. O gt) boosdoenders i hoe hitter
zal U de zonde opbreken! — Alle zelfklinkers
maken, ieder afzonderlijk, fomtiids e^ne letter[>reep
uit; h V. éa a mjldam^ de e\n , de imljai^
de o in over ^ de u in uwe ^ de ij in ijver.
Somtijds maken twee of drie zelfklinkers een ge-
heel woord uit; als e^ in <r/, o, /, in ooi;
dikwerf nnken twee of dre zelfklinkers eene let^
tergreep uit; als a j u., in jlugus^us ; , f/, in
Euty^hus; e, in eiland; / , in ieder:
in oever; 0, in ouwel; u, in uiterlijk; e,
e^ Uy in eeuwig.
De Medeklinkers zijn deze twintig:
bed fghjklmnpq r s t v w x z^
waar bij men nog de ch voegen kan, hebbende
den klank van che.
Deze wor-ien Medekfinkprs ganoeind, om dat
zij t nevens de zelfklinkers, in de meeste woorden
en lettergrepen medeklinken, oflchoon zij anders op
A 5 zich-