Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
24 Bevattelijk Onderwijs in dc.
1. Vooraan bij alle eigene namen: als van men-
fchen , gelijk Adam , Eva ; — van (leden , als Am-
fterdam, Groningen ; r&n landen, als Nederland,
Frankrijk; van kunflen, als Letterkunst, Zang-
kunst, enz.
Ziet dit alles in een' volzin , in het' volgende
"voorbeeld: „Laurens Koster, te Haarlem, zijn-
,, de eene ftad in Holland, heeft de voortreffelijke
„ Boekdrukkunst uitgevonden, in het jaar 1440."
3. Somtijds gebruikt men de hoofdletters, om er
geheele woorden ot' volzinnen mede uit de druk-
ken ; namelijk als men die zeer bijzonder wil op-
gemerkt hebben , gelijk in dit Schoolboek dikwerf
plaats haeft.
4. Eindelijk vangt men altijd eiken dicht- of rijm-
regel van een vers, met eene hoofdletter aan.
Voor het overige moet men altijd gemeene let-
ters gebruiken.
S IIL
, Van de onderfcheiding der letters.
Men onderfcheidt de letters, in Vokalen of
Klinkletters, ook wel Zelfklinkers genoemd, en
in Konfonanten of Medeklinkers.
De Zelfklinkers zijn de volgendezes:
a, e, i, O, tl, y, qX. ij.
Deze noemt men Klinkletters, om dat zij aan
alle lettergrepen en woorden, den klank geven:
zoo dat men zonder klinkletter geen een volkomen
woord, of lettergreep, fchnjven kan, b. v- als men
uit de woorden;
man, den , min, ons , put, wij» ,
öeze letters weglaat: zoo blijven er niets dan me-
de-.