Boekgegevens
Titel: Kleine lees-oefeningen, kunnende dienen ten vervolge op het vierde of laatste Spelboekje van H. Wester
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1845
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9563
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202383
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine lees-oefeningen, kunnende dienen ten vervolge op het vierde of laatste Spelboekje van H. Wester
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
da gen oin wa ren, en hij ten aan-
hoo ren van al de kin de ren be-
loofd had, nim naer ee nig mensch
meer o ver last te doen, werd hij
van de straf ont sla gen.
In wiens plaats waart gij lie ver ge-
weest: in de plaats van Roen tje be
daard, die altijd geprezen werd, of
in de plaats van Rees kwaad doen der?
O wat is het warm! zucht te Jan
on be schaamd, het hemd kleeft mij
aan het lijf, ik ga eerst eens zwem-
men en dan naar de school
Pie ter on stand vas tig, met wien
hij ging, zei de: dat zoude ik niet
doen, want het is al zoo laat,
wij kun nen gee ne af ge zon der de
plaats meer be rei ken, hoe zouden
wij dan nog kun nen zwem men