Boekgegevens
Titel: Gebeden voor kinderen
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1833
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202382
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Gebedenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gebeden voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. MORGENGEBED,
hij den adnuang van het schoolwerk.
G-oede God! Gij zLjt de Schepper der we-
reld, en Gij regeert over alle dingen j het
is ook door uw weldadig bestuuF, dat wij
zoo veel nuttig onderwijs mogen ontvangen.
Wij danken U, dat Gij ons hiertoe de,zen
morgen ook weer gelegenheid geeTt. Schenk,
Heer! uwen zegen aan onzen Onderwijzer
en aan ons , zijne leerlingen. Laat het on-
derwijs , dat wij genieten zullen, strekkeTi tot
vermeerdering van onze kennis ^ lot verbete-'
ring van al ons denken en doen, opdat wij
verstandig en braaf mogen leven , en zalig
sterven.
Amen.
Onderwijzers, die mijne Redevoeringen over de
yilgemeene en Bqzondere Schoolo'rden bezit^eIl, ver-
zoek ik op het ernstigste, die over het Godsdienntig
onderwijn der jeugd, bladü. 7Q tot 92 , en vooral 0-»
ver het bidden, bladz.86-88, oplettend te herlezen en
te beoefenen.
^ 3 U.