Boekgegevens
Titel: Gebeden voor kinderen
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1833
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202382
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Gebedenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gebeden voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'Itet is waarlijk niet zoo gemakhelijh y hinder^
gebeden doelmatig te ontwerpen ^ als het^ opper^
•olakklg beschouwdy schont. Zaken ^ woorden^
styl en toon , alles vordert de naauw keurigs te ö-
i^erweging,^^
D& gebeden hu op onze eerstgevolgde Vergade^
ring door de aanwezige leden eenparig goedge^
heurd zijnde j deed zulks naderhand ook de Hoog"
leer aar tin ga, niet dit herigt:
„/ib ben het met wester , in zijne voorrede ,
^^komen eens, en heb op zijne ^voorbeelden niets
y^aan te merken. — Dat ik hier drie andere nevens
yjVoege j geschiedt niet, omdat ik dezelve heter keu^
y^re j maar alleen , om. eens eene verandering en
^^afwisseling te maken. Koor het overige moge
yyde verzamelaar of uitgever , al of niet, zooda-
yyuiggebruik van déze voorbeelden maken, als hij
^jZal noodig of nuttig vinden^ Genoeg, indien het
7)
hoofddoel bereikt worded
Met genoegen nàm ik de drie van den Professor in
l\et bundeltje op , zijnde die met eene Tm er onder
geplaatst. ,
Toevalligheden vertraagden de uitgave tot dus
Mögt dezelve dan nu strekken ter aankwee-
hing en vermeerdering van echte Godsdienstige
gevoelens en handelingen onder onze Vaderland^
:iche' Jeugd ! — Immers is dit de wensch en het
doel van den Opsteller.
Oude Pekel-A,
ift^Zomcrmaand i8i8.