Boekgegevens
Titel: Gebeden voor kinderen
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1833
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202382
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Gebedenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gebeden voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
" ' ' .............. " 'ISü'-'
G E n E r» B N; jgi
XXI. GEBED,
om stil ie bidden na het ingaan in de kerk:
G roote God, en barmhartige Vader door
onz&n Heer en Zaligmaker Jezus Christus !
U zij lof en dank, dat Gij ons met Uw dier-
baar Woord begunstigt j dat Gij ons iederen
rustdag gelegenheid geeft, om U openlijk te
veseeren , en ons eigen zielsnut te bevorde-
ren. Zegen daartoe nu ook ons Godsdien-
stig werk. Vervul mijn hart met aandacht ,
eerbied en dankbaarheid onder het zingen ,
bidden en verkondigen van het Goddelijk
Evangelie; leer mij het regt verstaan en god-
vruchtig betrachten , tot mijne verbetering
en troost. Vergeef mij, Heer! al mijne zon-
den 5 reinig mij van miijhe verkeerdheden, op-
dat ik voorbereid worde tot een eeuwig za-
lig leven.
Amen.
XXII<