Boekgegevens
Titel: Gebeden voor kinderen
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1833
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202382
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Gebedenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gebeden voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page

g e b e d e
kastclgken tijd vlij lig-in acht nemen, om
gedurig te vorderen in kunde en deugd en
Godsvrucht; om te streven naar de goedkeu-
ring van U, o Hemelsehe Vader! van ons
eigen geweten, en van onze lieve Ouders en
Onderwijzers. Och, Heer! geef daartoe
heil} geef daartoe voorspoed !
Amen.
VUL GEBED,
poorden Onderwyzer , hij het eindigen der
laatste schoolles in de week.
Liefderijke God! U moeten wLj met diep
ontzag loven en vereeren, omdat Gij oneindig
groot en goed zijt, en ons dag aan dag over-
laadt met Uwe dierbare gunstbewijzen. Ont-
vang ook onze gebrekkige dankbetuiging ,
Heer! voor het gelukkig volbrengen van ons
schoolwerk in deze week 3 achtervolg hef met
Uwsn