Boekgegevens
Titel: Derde spelboekje; voor verdergevorderde leerlingen
Serie: Spelboekje, [3]
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1858
36e dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9560
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202379
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde spelboekje; voor verdergevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B E R I O T.
1 Herhaalde -verzoeken van kundige Schoolonder-
wijzers , met redenen aangedrongen, bewogen
mij eindelijk , om dit Leerboekje te ontwerpen,
en op mijne twee Spelboekjes, voor eerstbe-
ginnende, en voor weiniggevorderde leerlingen,
te doen volgen.
Meermalen heb ik gezegd, en ook geschre-
ven , dat, zoo men werkjes, die voor de ver-
betering van het verstand en het hart der jeugd
geschreven zijh, enkel tot Spelboekjes laat ge-
bruiken , dan het voorname doel dier leesboek-
jes niet bereikt wordt.
Thans heb ik de proeve genomen, om, be-
houdens eene trapswijze opklimming, zulke
woorden uit te kiezen, ea zoodanig zamen te
voegen, dat de verstandelijke vermogens der
kinderen, ook onder het Spellen, meer werk-
zaam konden zijn: woorden, wier beteekenis