Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scanScanned page
Bij de Uilgcvcrs dezes , zijn onder meer
afidere gedrukt en alom te bekomen :
^ ABE l)oekjes, volgens de Klank-methode, van de Groot
en volgens de nieuwe Leerwijze.
^ Allereerste oefeningen voor leerlingen, die volgens de Lees-
tafels van den Heer P. J.Prïxsen worden onilerwezen.
^ Eerste Leesoefeningen , id. id. 1 — 3 Stukje.
Nuttige Leesoefeningen, 1—3 Stukje.
Beknopte en leerzame Verhalen voor deugdzame en vlijlige
kinderen. (Ken leesboekje voor de tweede klasse),
fes Waarschouwingen, wenken en onderriptingen, voorge-
stold in de hes'chrijving van eenige natuur- en lucht-
ig verschijnselen.
SQ Kleine leerrijke Verhalon voor kinderen, een leesboekje
^ voor de lagere scholen. 1 — 2 Stukje.
KooiJKEn (A. H.), Menpelingen ten dienste der Ne-
derlandsche Jeugd, onileend uit de Geschiedenis,
natuurlijke Historie en Zedekunde. (Ken Leesboek
voor dc hoogste Klasse).
OoïiTMAN (M.), Oefeningen inhet natuuriijkofzoogenaaamd
Kunstmatig Lezen; bevattende Mengelingen in Proza
en Poêzij, voor de hoogste klasse eener lagere school
Meemngen (G. H. L. van), Algemeene Geschiedenis,
(Een Leeshoek voor de hoogste Klasse). 1 — 3 Stukje.
Een boekje met Prentjes , waarbij wat Ic lezen staat.
1 — 2 Stukje.
Beknopte schets der Vaderlandschc Geschiedenis bijge-
werkt lot en met 1853.
Geschiedenis der Nederlanden voor de .Jeugd , idem.
Bijbolsche Geschiodonis, in beknopte Verhalen voor de
Jeugd. 1 — 3 Stukje.
Wenmntï (C. H ), Bevattelijke en Leerzame Verhalen
voor oplettende kinderen (Een Leesboek voor de
Tweede Klasse)r 2 Stukjes.
Praktisch I^ekenboekje voor eerstheginnenden , tot school-
gebruik ingerigt door C. van der Ven.
Helman (J.), Verzameling van Rekenkundige Voorstel-
len , voor hel aanvankelijke onderwijs der Jeugd.