Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iv voorberigt.
provinciën, steden enz, slechts in ronde getallen worden
opgegeven, zijn ligt te raden ; ook liet het kort bestek.
dat ik mij had voorgesteld, niet toe meerdere bijzonder-
heden van plaatsen enz. op te geven.
Bij den tweeden druk heb ik mij, zoo veel mogelijk,
geschikt naar de aanmerkingen op dit werkje door Re-
censent gemaakt, bij de beoordeeling er van, in de
Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het Onderwijs en
de Opvoeding; terwijl in dezen vijfden druk ook weder
de noodige veranderingen of verbeteringen voorkomen ,
gelijk werkjes van dezen aard toch altijd bij eiken Pvieu-
wen Druk vereischen. Ik hoop echter, dat in het oog
van deskundigen het steeds in waarde moge toenemen ,
en vernieuw alzoo den wensch, dat het den Onderwij-
zeren tot eenen leiddraad bij het Aardrijkskundig onder-
wijs en der jeugd tot een nuttig Leerboekje moge blijven
verstrekken.
miB
Breda, Maart 1856.
m'jf^