Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Het onderwijs in de Aardrijkskunde worde door den
Onderwijzer mondeling begonnen: hij spreke met zijne
leerlingen eerst over de plaats hunner woning, make
hen eenigzins bekend met de provincie waarin hunne
woonplaats gelegen is, vervolgens met het geheele rijk, en
geve hun eindelijk ook eenig denkbeeld van ons wereld-
deel en van de geheele oppervlakte der Aarde; dit alles
geschiedt het best bij de voorstelling van kaarten. Daarna
kan men den leerlingen eenig leerboekje der Aardrijks-
kunde'' in handen geven, om daaruit wekelijks één of
twee lesjes te leeren; terivijl de Onderwijzer voortgaat,
door mondeling onderrigt, het geleerde, naar gelang der
omstandigheden, duidelijker te maken en uit te breiden.
Dit Eerste Leerboekje der Aardrijkskunde, hetwelk
ik mijnen mede-onderwijzeren voor hunne leerlingen aan-
bied, bevat, behalve de inleiding, in vier hoofdstukken,
\ O. een algemeen overzigt der geheele Aarde in hare ver-
deelingen, waardoor de leerlingen met de Aardrijkskundige
termen bekend worden, welke voorafgaande kennis bij al
het verdere aardrijkskundige onderwijs onmisbaar is;
2o. eene meer bijzondere beschouwing van het Konim/rijk
der Nederlanden, van hetwelk hierbij dan ook een kaartje
gevoegd is; 3o. een algemeen overzigt van Europa, en
4o. een kort overzigt der vier andere werelddeelen , waarhij
ook onze buitenlandsclie bezittingen worden opgegeven.
De redenen, luaarom de grootte en bevolking der landen