Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
VIER-EN-VEERTIGSTE LES.
1.Vr. Hoe wordt het Hertogdom Limburg verdeeld?
A. Het Hertogdom Limburg, 5 steden en 120 plat-
telandsgemeenten bevattende, wordt verdeeld in
2 arrondissementen, als: 1. Maastricht, en 2.
Roermond.
2. Vr. Wat zegt gij van de hoofdplaats van Limburg?
A. De hoofdpl. van het Hertogdom Limburg is Maas-
tricht, sterke vesting aan de Maas, bevattende,
met de voorstad, Wt/ft aan de overzijde der itfaas,
doch door eene fraaije brug van 560 voet lang, aan
de stad verbonden, 25,000 inw.; zij heeft veel
handel, vele fabrijken, een Atheneum, .schoone
kerken, waaronder de Hoofd- of St. Servaas-
kerk, op het groote en schoone plein (den Vrijt-
hof) uitmunt; een fraai paleis van Justitie en
Stadhuis, en eene openbare wandelplaats, de
Engelsche hof genaamd.
In de nabijheid dezer stad is de St. Pieters-
berg met onderaardsche gangen, en waarop het
fort St. Pieter, de tuin Slavante en de over-
blijfsels van het oude slot Lichtenberg gelegen zijn.
3. Vn. Welke zijn de andere steden van bet Hertogd.?
A. Sittard, aan de Geleen, met bierbrouwerijen,
jeneverstokerijen, kousenweverijen, en 4500 inw.
Roermond, aan de Maas en Roer, met de
Munster- of St. Christoffel-kerk met hoogen to-
ren, bet R, K. Seminarie van het Bisdom met
eene afdeeling te Rolduc, handel, laken- en an-
dere fabrijken en 7300 inw.
Venlo, vesting aan de Maas, waarin nng het
versterkte eilandje de Waar« ligt; zij heeft naai-
den-, spelden- en andere fabrijken, en lelt7500
inwoners.
Weert, opene sldd , Z3tn\e Zuid-Willemsvaart,
met kant-, laken-, kousen- en hoedenfabrijken,
veenderijen, en 7000 inw.
Voorts behooren tol het platteland nog de stad-