Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
4. Vk. Hoedanig is hier ie luchls-ea grondsgesteldheid?
A. De lucht is in het W., vooral in het Z.W,
vochtig en ongestadig, doch in het O. zuiver en
gezond; da grond, hoewel laag en vlak, is er
zeer goed, en bestaat uit zand-, veen- en kleigrond.
5. Vr. Noem eenige voortbrengselen van Zuidhollandl
A. De voornaamste voortbrengselen van Zuidholland
zijn: schoon rundvee, veel boter en kaas, zee-en
riviervisch, hennip, vlas, turf, leem en pijpaarde.
ACHT-EN-DERTIGSTE LES.
1. Vr. Hoe wordt de prov. Zuidholland verdeeld ?
A. Zuidholland, tellende 13 sleden en 229 platte-
landsgemeenten, wordt verdeeld in 6 an-., als:
1. 's Gravenhage, 2. Leiden, 3. Rotterdam, 4.
Dordrecht, 5. Gorinchem, en 6. Brielle.
2. Vr. Welke is de hoofdpl. van Zuidhollandl
A. De hoofdpl. van Zuidholland is 's Gravenhage
{de Haag of 'sHage), de Residentie des Ko-
nings, met prachtige paleizen, hel Prins-Maurits-
huis met het Koninkl. Museum, de Koninklijke
bihliolheek mei een munlkabinet, de landsgeschut-
pielerlj, vele liefdadige gestichten, de Groote of
St. Jacobskerk met een' hoogen toren daarneven ,
de 1\. K. St. Willebrordskerk, de standbeelden
van Prins Willem I en Koning Wilie.mII, het
fraaije llnagsche bosch met het Koninklijk Huis
ten Bosch , en 70,000 inw.
Het visschersdorp Scheveningen, dat 3/4 uur
van 's Gravenhage aan de Noordzee hgl, alwaar
men een Koninkl. paviljoen en een fraai badhuis
vindt, behoort lot deze stad, en telt nog 5100
inwoners.
3. Vr. Welke zijn de andere steden van Zuidholland?
A. Rotterdam, aan de Maas en Rotte, de tweede
koopstad des lands, met 92,000 inw., velerlei
fabrijken, eene fraaije beurs, de Groote of St.
Laurens-kerk met beroemde graftomben , een me-
talen standbeeld van Erasmus, vele geleerden ge-