Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Naardermeer, hel Noordhollandsche kanaal, den
Amslel, de Vecht, het Spaarne en de Zaan.
4. Vb. Hoe is hier de luchts- en grondsgesteldheid?
A. De lucht is hier vochtig en zeer veranderlijk; de
grond, doorgaans vlak , laag en moerassig, bestaat
uit klei-, zand- en 'veengrond, en bevat vele
droogmakerijen, waartoe behooren: dcZijpe, de
Beemsler, de Schermer, de Purmer, de Wor-
mer, de Haarlemmermeerpolder, enz.
5. Vr. Wat telt men onder de voornaamste voortbreng-
selen van Noordholland?
A. Noordholland levert schoon rundvee, Teielsche
schapen, veel kaas en boter, moeskruiden, bloe-
men , en velerlei fabrijkgoederen.
ZES-EN-DERTIGSTE LES.
1. Vn. Hoe wordt de prov. NoordhoUand verdeeld?
A. De prov. NoordhoUand, bestaande uit 11 steden
en 136 plattelandsgemeenten, wordt verdeeld in 4
arrondissementen, als: 1. Amsterdam, 2. Alk-
maar, 3. Hoorn, en 4. Haarlem.
2. Ve. Welke is de hoofdplaats van Noordholland ?
A. De hoofdpl. van Noordholland is Haarlem, aan
het Spaarne, metdeRijks-Kweekschool voor onder-
wijzers, vele geleerde genootschappen, bet stand-
beeld van Laubens Koster, een beroemd orgel
in de Groote of St. Bavo's kerk, vermaarde bloem-
kweekerijen en bleekerijen, vele fabrijken, en
26,000 inw. Het fraaije Haarlemmerhout bevat
schoone wandeldreven en bet Koninklijke pavil-
joen Welgelegen.
3. Vr. Welke zijn de andere steden van Noordholland?
A. Amsterdam, de hoofdstad des Rijks, liggende aan
het IJ en den Amslel, heeft een prachtig Ko-
ninklijk paleis, een KoninkI, Instituut, een Athe-
neum, de Kweekschool voor de zeevaart, eene
School voor blinde kinderen. Museums, groote
fraaije kerken met beroemde graftomben, een me-
talen standbeeld van Rembbamdt, eene fraaije