Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"28
A. De grnollc van ilo prov. Drenthe is 48 vierk.
Duitsche mijlen of 266,000 Nederl. bunders, en
. de bevolking omlrenl 85,000 inwoners.
3. Vr. Welke wateren bevat de provincie Drenthe?
A. Men heeft in Drenthe: het Zutlen- en Zuidlaar-
dermeer; de Smilder-, Oude Smilder-, Beiler-
en Hoogeveensche vaarten: de Noord- Willems-
vaart , het Kanaal van Frederiks oord, de Hunze,
de Havelter-, Wold- en Mussel Aa, enz.
4. Vn. Hoe is de luchts- en grondsgesteldheid in Drenthe"!
A. De lucht is in Drenthe zuiver, fijn en gezond;
de grond is er hooger dan in Groningen en Fries-
land, en bestaat uit zand-, heide- en veengrond,
die voor de helft nog onbebouwd ligt.
5. Vb. Noem eenige voortbrengselen dezer provincie ?
A. De Drentsche grond brengt voort: veel rogge,
boekweit, hout, turf en steenen; men vindt er
veel klein wild, en houdt er vele schapen en bijen.
ACHT-EN-TWINTIGSTE LES.
1. Vb. Hoe wordt de Provincie Drenthe verdeeld?
A. Drenthe bevat 3 sleden en 30 plallelanilsgemeen-
len, die slechts één arrondissement, Ie weten
dal van Assen uitmaken,
2. Vr. Welke is de hoofdplaats van Drenthe ?
A. De hoofdplaats \an Drenthe is Assen, open stadje,
aan de Smilder- en Noord-Willemsvaart, heb-
bende een fraai Gouvernementshuis en paleis van
Justitie, een sladsbosch met aangename wande-
lingen, eenige fabrijken, en 4,500 inwoners.
3. Vb. Welke zijn nog de voornaamste plaatsen in deze
provincie?
A. Meppel, opene stad , op de grenzen van Overijssel,
aan het Meppelerdiep, met handel, eenipe fabrij-
ken , drukke week- en jaarmarkten, en 7,000 inw.
Koeverden of Coevordcn, verslerkle stad in een
moeras aan de Kleine Vccht, met landbouw,
handel, fabrijken, en 2,600 inwoners.