Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
3. Vb. Welke wateren bevat deze provincie?
A. Men heeh 'm Friesland: hel Flussen-en Heeger-,
Sloter-, Tjeuke-, Sneeker- en Bergumermeer;
eenige kleine rivieren, als: de Ee, de Geeuw,
de Boorn of liet Koningsdiep, de Kuinder of
Tong er, de Linde, de Lauwers enz., en vele
kanalen of trekvaarten, als: het Dokkummerdiep,
het Kolonelsdiep, de vaarten van Leeuwarden
naar HarUngen, naar de Lemmer, enz.
4. Vb. Hoe is hier de luchls- en grondsgesteldheid?
A. De lucht is hier vochtig en zeer veranderlijk,
doch niettemin gezond; het land is vlak en laag,
bevattende heerlijke kleigronden, doch in het Z.
O. ook groote heidevelden, zand- en veengrond.
5. Vn. Welke zijn de voornaamste voortbrengselen van
Friesland?
A. De Friesche paarden , ossen , koeijen en schapen,
als ook tarwe, erwten, aardappelen en turf zijn
beroemd; boter en kaas zijn er overvloedig.
ZES-EN-TWINTIGSTE LES.
1. Vb. Hoe wordt de prov. Friesland verdeeld?
A. Friesland, uit 11 sleden en 32 grietenijen (*)be-
staande , wordt verdeeld in 3 arrondissementen,
als: 1. Leeuwarden, 2. Sneek, en 3. Heerenveen.
2. Vb. Welke is de hoofdplaats van Friesland ?
A. De hoofdpl. van Friesland is Leeuwarden, aan-
zienlijke stad aan de Ee, met 25,000 inw., vele
fabrijken, binnenlandschen handel, een Konink-
lijk paleis, een fraai stadhuis, den hoogen Olde-
hoof ster toren, den schoonen Prinsentuin, ge-
leerde genootschappen en liefdadige inrigtingen.
3. Vb. Welke steden heeft Friesland nog?
A. Dokkum, oudste slad van Friesland, aan het Dok-
{*) Grietenij zegt zooveel als regtsgebied, zijnde eene
uilgestreklheid lands, waarover een grietman iiel gezag
als burgemeester ten plallelande uitoefent.