Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
3. Vr. Hoe onderscheidt men de slalen of rijken 1
A. Men onderscheidt de staten of rijken in keizer^
rijken, koningrijken, hertogdommen, graafschap-
pen enz., naardat de vorst of het opperhoofd van
den staal den titel van keizer^ koningy hertog^
graaf enz. voert.
4. Vn. Wat zijn republieken of gemeenebeslen 1
A. Republieken of gemeenebeslen zijn landen of sta-
ten, waarin hel opperbestuur in handen der aan-
zientijksten en voornaamsten des volks berust.
5. Vr. Wat beteekent het woord provincie!
A. Hel Avoord provincie beteekent landschap y gewest
of gedeelte van een land.
6. Vr. Wal verstaat men door grenzenl
A. Grenzen zijn de uileinden of uilerste palen van
een land , waarmede het aan andere landen of .
aan de zee gelegen is.
VIJFTIENDE LES.
1. Vn. Wat is eene slad?
A. Eene stad is eene groote'verzameling van huizen
met kerken, torens en andere openbare gebou-
wen , welke in stralen verdeeld, meestal door
grachten* omgeven is, en door poorten of hekken ■
afgesloten wordt.
2. Vfi. Wat verstaat men door eene hoofdstad ?
A. Eene hoofdstad is meestal de grootste en aanzien-
lijkste stad des lands, waarin het hooge lands-
bestuur gevestigd is.
3. Vr. Wat noemt men eene residentiestad 1 t'
A. Residentiestad noemt men de stad, waarin de
Vorst des lands zijn gewoon verblijf houdt.
4. Vk. Wat is eene vesting ? v'
A. Eene vesting is eene stad, w^elke meer dan an-
dere sleden door wallen, bolwerken, grachten
enz. omringd of versterkt is.
5. Vn. Wal zijn zeehavens of zeesteden! >