Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
voor het leven van menschen, diereu en planten
onontbeerlijk is.
2. Vr. Waarom wordt hij dampkring genoemd ?
A. Men noemt hem dampkring, omdat de dampen,
welke de zee en andere ligchamen uitwasemen ,
er in opstijgen en op zekere hoogte als wolken
blijven hangen.
3. Vr. Is de gesteldheid van de lucht of den dampkring
over geheel de Aarde dezelfde?
A. Neen j de verschillende graden van warmte of
koude, de ligging en grondsgesteldheid der lan-
den , benevens de winden veroorzaken een groot
verschil in luchtsgesteldheid op onderscheidene
deelen der Aarde, waarvan de eene meer en de
andere minder gunstig voor liet leven van men-
-sehen en dieren en den groei der planten is.
4. Vr. Wat zijn winden?
A. De lucht wordt door onderscheidene oorzaken
telkens uit haar evenwigt gebragt, waarin zij
zich ook telkens weder zoekt te herstellen , en
de daaruit ontstaande bewegingen of stroomingen
noemt men winden.
5. Vr. Hoe onderscheidt men de winden ?
A. Men onderscheidt de winden, naar hunne snel-
heid, in sachten wind, sterken wind, stormwind
en orkaan; naar de streken waaruit zij waaijen,
in noordewind -, oostewind, zuidewind, weste-
wind, enz.
DERTIENDE LES.
I.Vb. Is de geüeldhcid van den grond over de gelieele
Aarde dezelfde ?
A. Behalve dat de grond uit verschillende soorten
van aarde of zand bestaat, is hij hier laag, daar
hoog, ginds vlak, elders bergachtig; hierdoor
meer of minder vruchtbaar, en alzoo meer of
minder geschikt tot woonplaats voor mcnschcn en
dieren.