Boekgegevens
Titel: Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Auteur: Wees, H.J. van
Uitgave: 's Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en zoon, 1856
5e herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9526
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202368
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboekje der aardrijkskunde voor de scholen; volgens de jongste bepalingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
5. Vr. Zijn die vijf werelddeelen altijd bekend geweest?
A. Neen ; oudtijds kende men slechts drie wereld-
deelen : Azië, Afrika en Europa , welke daarom
de oude wereld genoemd worden.
é. Vr. Wanneer zijn dan de beide andere werelddeelen
bekend geworden?
A. Amerika of de nieuwe wereld werd eerst ontdekt
in 1492 door eenen Italiaan, Christoffel Co-
ldmbüs, en AusTRALië of Niéuw-Holland in 1605
door de Hollanders met het schip, het Duif ken
genaamd.
TIENDE LES-
1. Vr. Welke onderscheidene benamingen geeft men aan
het water ?
A. De onderscheidene benamingen, welke men aan
het water geeft zijn: zee, zeeëngte of straat,
zeeboezem of golf, baai, meer, rivier enz.
2. Vr. Wat verstaat men door eene zee ?
A. Door eene zee verstaat men eene groote uitge-
strektheid van zout water, die het land bespoelt.
3. Vr. Wat is eene zeeëngte of straat ?
A. Eene zeeëngte of straat is een smal gedeelte
der zee, welke tusschen twee digt bij elkander
liggende landen loopt.
4. Vr. Wat is eene golf en baai"?
A. Eene golf is een gedeelte van de zee, hetwelk
in het land loopt, en als de ingang naauwer is
dan de golf van binnen, noemt men haar baai.
5. Vr. Wat noemt men een meerl
A. Een meer is een water van eenige uitgebreid-
heid , hetwelk geheel door land omringd is.
6. Vr. Zeg mij nu nog, wal eene rivier is ?
A. Eene rivier is een stroomend zoet water, dat
meestal van of bij de bergen ontspringt, en zich
in de zee of in eenig ander water uitstort.