Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ftel. Ik heb inenrchen gezien, die raakten aan vuur
ünnder zich te branden. Men kan geven aan hout de
gedaante, welke men Wil. Linnen is van een groot
gebruik. Bruin bier wordt in Utrecht gebrouwen.
Hebt gij brood en vleesch? Wilt gij ook wijn drin-
ken? In onklaar water is hef goed vjsfchen. Verande-
ring en verfcheidenheid behagen öf zijn aangenaam.
Hovaardij is een leelijk wangedrocht, dat zoo wel als
gierigheid en geldzucht veel kwaad in de Samenleving
doet. Hebt gij geduld, om dat te doen ? Het zou
dwaasheid zijn, zulke dingen té willen ondernemèn.
Boomen, (Iruiken en gewasfen openen een treffelijk too-
neel van des Scheppers wijsheid, magt en goedheid.
Voorfpoed en geluk zijn de medgezellen des nijveren
mans. Moet Jan rap en zijn maat udan wetten voor»
fchrijven ? Onderneming is genoeg, om alle die ont-
werpen den bodem in te flaan. De meesten eten
liever kalfsvleesch dan varkensvleesch.
8. Men heeft mij hout gebragt, dat nog groen is.
Ge;ef mij vijf en twintig ellen linnen, om hemden te
fnaken, Zgn kleed is met goud verfierd, zijne tafel
is voorzien met lekkere fpijzen, duizend flesfen , met
wijn gevuld, zijn zijne boekerij, en dit alles maakt, dat
hij vele vrienden heeft. Men. betaalt een weinig
meer dan twee gulden van eene tonne biers voor im-
post. Een aarden pot breekt ligtelijk. Ik heb al
mijn geld aan linnen bedeed. Is dat wijn? het ge-
lijkt wel water. Ik ftel niets boven brood; maar i^
zou vviin boven water (lellen. Goud kan de men-
fchen niet edel maken. Zijt vernuftig in goud te ver«
krijgen, en edelmoedig in het te gebruiken. Goede
diensten zullen eenen man zich doen fchamen, uvf
vijand te zijn. Zuiver water is beter dan flechtewijn.
Ik moet licht hebben. Als het u aan ?eld ontbreekt,
gij hebt het maar te zeggen. Zy houden zich of
A A