Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
A. Eene manier van de verfciieiden tijden der Ver-
bes uit te drulcken met eene gematigde bepaling, iiat
van eene voorafgaande zaak afhangende, ais: /f-
fin que je reçoive de rnrgent. Hier is de bevesti-
ging , welke t)t.'lloten ligt in de woorden reçoive de.
rargent, afhankelijk van de woorden afin que. Ver-
ders dient deze wijze, om eene voorwaardelijke daad
aan te toonen, als: 'Je Ie ferais fi je pouvais,
66. V. Wat is de Impératif t ---
A. Deze is eene manier van door de Verhes te be-
teekenen de daad van gebieden , fmeeken of vermanen,
als: Soyez fage oLésfant. Dat is als of ikzeide,
je vous ordonne, je vuus exhorte, je vous prie, d'écrt
fage S obéisfant.
67. V. Wat is de hjiniiif.
A. Deze is, in 't Verbe, eene manier van iets zon-
der bevestiging tQ beteekenen, en is bij gevolg noch
ann getal, noch aan perfonen verbonden, als: avoir ^
S re, aimer, punir, vendre, decevoir.
68. V. VVat is een Participe of Deelwoord ? ^
A- Het Participe is een buigzaam en onbuigzaam
woord, van een Fci-be afkomende, endeszelfsnaam-
val regerende. Het wijst ook imhtlpréfvntinpasfé,
69. V, Waarom noemt men het Participe?
A. Ouîdat het deelachtig is aan de natuur der Ad-
jectifs, en ook deel heeft aan de eigenfchappen der
Verbes.
70. V. Hoe velerlei Participes zijn er?
A. Tweederlei, fréfent t^ tegenwoordig') of pasri
( verleden ), Het préf ut is onbuigzaam , en hetpasfé
is buigzaam, en fomtij.ls onbuigzaam.
Het Participe préfent gaat uit in ant, en wordt ge-
formeerd van de Verbes in er, door er te veranderen
in ant, als: aimer, aimant.
Van àt Verhes in/>, veranderende/r in, als:
punir, puntsfant,
F 3