Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
I. Bevat de Ferèes op er uitgaande, als: aimer^
'donner, cher cher , trouver, enz.
II Bevat de Verbes op tr uitgaande, als: tdtir,
punir, finir, chtrir, enz.
III. Hevat de Verbes op re uitgaande, als : ren-
dre, remndre^ attendre, enz.
IV. Bevat de Serbes op oir uitgaande, als : recc'
voir, concevoir, devoir, enz.
6i. V. V\at verftaat men door Perfonen?
A. De Pronoms Perfonels, die voor de Verbes ge-
field worden , als : je, tu, il, elle, on, nous, vous,
ils, elles.
_ 62. V. Wat verfiaat men door tijden ?
A. Zekere buigingen der Verbes , welke te ken-
.3ien geven, in welken tijd men de daad, daar men
Van fpreekt, ftellen moet, a!s: Je fuis heureux.
Dat is te zeggen voor het tegenwoordige. J'dteis
hiureux. Dat is te zeggen in dien tijd, die voorbij
is. Je ferai heureux. Dat is te zeggen in dien
tijd, die aanllaande is.
63. V. Wat verflaat men door wijzen?
A. De onderfcheiden manier van te beteekenen of
te getuigen in de Verbes. Dezen zijn vierderlei, als :
I. Vindicatif ( toonende wijs ).
II. Le Subjoriclif (aanvoegende wijs).
III. i'/w/ijra;;/ (gebiedende wijs).
IV. UInfinitif ( onbepaalde wijs).
-- 64. V. Wat is de Indicatif?
A. Eene manier van de verfcheiden tijden der Ver-
\les met eene enkele bevestiging uit te drukken ; dat
is , zonder van een voorafgaand woord af te han-
gen , als : Je fuis fage. Hier verzeker ik alleenlijk ,
dat ik zulks ben, en deze verzekering is onafhanke«
lijk van eenig voorafgaand woord of rede.
65. V. Wat is dc üubjonüif?