Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Verhe Neutre, als: men zegt wel: tuer quelqu'un^
maar niet: yenir of dormir quelqiiun, enz.
54. V. Wat is een Verht Réfléchi of Réciproque?
A. De Nominatif van zulk een Verbe werkt veel-
tijds ap zich zelven , of drukt eene daad uit, die tot
den dader wederkeert, als: Nous nous fommes lot.és.
De daad huer keert hier tot den dader weder. De
Verbes Réfléchis of Réciproques worden altijd ge-
conjugeerd met het Verbe auxiliaire^ Etre.
55. V, \A'at is een Verte Perfonel?
A. Een Vcrbe, dat met alle perfonen kan gecon-
jugeerd worden , als: Je donne, tu donnes, il don-
ne, enz.
5Ó. V. Wat is een Verbe ImperfoneU
A, Een Verbe, dat alleen in den derden perfoon
geconjugeerd wordt, of welks Nominatif niet ge-
noemd wordt, als : II pleut, il grele, enz
57. V. Hoe kan men weten, of een Verbe den
Datif, of den /Iccufatif regeert ?
A. Als men achter een Verbe kan zetten à quelqu^un ,
of à quelque chofe, regeert bet den Datif; als : rC'
pondre, écrire^ &c. regeren den Datif; want men
zegt répondre à quelqu""un. Maar chercher , trouver ^
&c. regeren (cii Accufatif; want men zegt, chtr^
cher quelquun.
58. V. \SiLlzi]n Verbes irréguliers?
A Dat zijn die niet naàr den algemeeneu
regel geconjugeerd worden.
59. V. Wat is Conjugeren?
A. Een Verbe ia alle perforen, tijden en wg^e»
te vervoagen.
— 60. V. Hoe vele Conjugatien of tijdvoegingen
zijn er?
A. Vier, welke onderfcheiden worden door d*
uiteinden der Verbes.
F a