Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Verhô. I, Omdat het eene daad uitibukt. IL Om-
dat men kan zeggen. Je parle, tu parles , il parle , enz.
<(9 V. lioe veleritj Ferbts zijn er?
-^A, Zcsderl-'i, nevens twee hulpwoorden, ttw Ac-
tif, avoir, en het andere Pasfif, Sue,
J. Ferbes Aàifs (dadelijke).
]I. Ferhts Pasfifi (lijdende.;
III. Verbis Neutres ( onzijdige ).
ÏV'. Verbes Réfléchis ( weerkeerende ).
V, Ferles perjonels ( perfoonlijke
VI. Ferbcs Impcrfouets (_ onperlbonlijke ).
Dezen verdeelt men in Ferbes Réguliers, en in
Verbes Ir-régulici s.
■—^o. V. Wat is een Ferbe AiVff
A. Een Ferbe, dat de daad beteekent, die in een
ar.dcr voorwerp overgaat ; of, em ^ erbe Aüif îtgttvt
altijd eenen Accufaiif. David tua Goliath. Tuer
is de dnad, welke overgaat in Goliath. Het Ferbe
^<2//wordt gecDiiju^-etrd met het Ferbe Auxiliaire ^
Avoir.
51. V. Wat is een Ferbe Tasfif?
^ A. Een Ferbe, dat eene lijding te kennen geeft, en
Tvelks Nominatif de daad van een ander voorwerp lijdt :
'Of ; een fej-be Pasfif regeert gemeenlijk den Génitif,
als: Fous ferez loué du Maître. Fous is hier de«o.
minatif, en vous is telfens de liider. \\e.t Ferbe Pas-
;^vvardtgeconjugecrd met het Ferhc Auxiliaire, Etre,
5=. V. Wat is een Ferbe Neutre"''
^K. Een Ferbe, welks daad tot of buiten geen an-
der voorwerp overgaat ; 't regeert ook geen Accufa-
tif, als : Folre Frere dort,
' 53. V. Hoe kan men een Ferbe Neutre kénnen ?
X. Als men onmiddellijk achter een Ferbe niet kan
zetten: quelqu'un of quelque chtfe, dan is het een