Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8i
rig aantoonen, als : Ce Livre, cette plume, ces En-
fans, ces Maifons,
44. V. VVat zijn Pronoms interrogatifs of vragen-
de voornaamweordcn ?
A. Die, waarmede men iets vraagt, als: Quif
que? quoi? quel? lequel?
45. V. Wat zijn Pronoms relatifs of betrekkelijke
voornaamwoorden?
A. Die, welke eene voorafgaande zaak te. ken-
nen geven, als: P Homme qui vous a dit cela, l'Hom-
me que vous cherchez. ^
46 V. }Nzt zvyi Particules rélatifsoîhttXik\iAï^&
woordjes ?
A. Die, welke eenen zekeren naamval van een'
voorafgaanden perfoon of zaak vereifchen, waartoe
zij betrekkelijk zijn , als : Voyez vous Monficur le Com-
te ? Oui je le vois. Où font vos Soeurs ¥ Je les cherche.
Cherchez vous la Jervante f Oui je la cfierche, Con-
Tioisfez vous ces Mes fleurs? Non je ne les cannois
pas. Le direz vous à votre Frere? Oui je le lui di-
rai. Qjiand écrirez vous à vos Frere s ? Je leur écri-
rai ce joir. Het particule rélatif op eenen Génitif
of Ablatif en, en op eenen Datif y ; als: J^en
viens. J'y ■^eis.
47. V. Wat zijn Pronoms indéfinis of onbepaalde
voornaamwoorden?
A. Die, welke een' zekeren perfoon of zaak te
kennen geven, en van geen anderen onderfcheiden
worden, als: Chacun, quelqu'un, pluficurs, cer-
tain , performe, celui qui, celle qui, ceux qui, d'a^^
tres, de tels iSc,
48. V. Wat is een Verbe of werkwoord?
A. Een Verbe is een woord, dat de daad of lijding
van een wezen uitdrukt, en dat geconjugeerd kan
worden : OP wel, eeu Verbe is een woord, daar men
voor kan zettea je, tu, il, enz. Zoo is parler een
F