Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Eenige Adjtàifs maken hun Feminin verfchülende ,
als:
beau, belle,
nouveau, nouvelle,
blanc, blanche,
franc, franche,
frais, fraiehe,
doux, douce,
fmix, fausfe,
frtfix, préfixé,
roux, rousje.
grec, greque.
public, publique,
turc, turque,
crud, crue,
fiud, nue.
verd, verte,
bénin, benigne.
malin, maligne,
long, longue.
NB. Beau en nouveau maken bel en nouvel voor
eenen zelfklinker of llomaie h.
34. V. Wat moet men verder aangaande de Ad'
jeSlifs in acht nemen?
A. De trappen van vergeliiking, als: J^ '
I. Den iiellenden trap, ie pofitif, die alleen de
hoedanigheid der zaken ftelt. Groot, grand; warm ,
chaud; koud, froid.
II. Den vergrootenden trap, Ie comparatif, dienen-
de om de hoedanigheden eener zake, met die van eene
andere te vergelijken. Groottrplus grand; warmer y
plus chaud -, keuder, plus froid,
III. Den overtreüenden trap , le fuperlatif. Deze
is, otïabfolu, de grootfie, le plus grand, oifuperla-
tif dißni, zeer groot, trts gratul.
Une belle femme.
Une plus belle femme.
Une très belle femme,
La plus belle femme, ■
35. V. Wat zijn Pronoms?
A. Pronoms zijn woordjes, welken ^oor, of in de
plaats der Subßantifs gefteld worden. Men verdeelt
ze gevoegelijk in af hankelijken, en in onaf hankelijken.
36. 'V« VVat zyn afhankelijke Pronoms P