Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77 ^^
ao. V. Welke verandering ondergaat het Subjian-
tif omtrent het plurier ?
A. Het Subjiantif neemt in 't algemeen eene .f aan
voor 't plurier, als lable, Tables - Maifou,
Maifons.
01. V. Welke zijn de uitzonderingen?
A. Da SubSantifi, die met eene s, x oï z, uit-
gaan, veranderen niet, als: la fouris, les fouris ; Ie
nez, les nez ; la perdrix, les perdrix.
22. V. Hoe veranderen de Subjlanüfs, die met
au, eu en ou uitgaan V
A. Di Subflan'tifs, die met au, eu tn ou uitgaan;
maken het plurier met eene x, als Manteau, Man-
teaux ; feu, feux; Chou, Choux. Doch fou en fttt
nemen de s voor 't plurier : fotis, fous. ___
23. V. Hoe wordt het plurier gemaakt der Sub*
Jlantifs, die met al en ail uitgaa i?
A. De Suhfiantifs, die met al en ail uitgaan, ver-
anderen al en ail in aux, ais: Cheval, Chevaux;
travail, travaux. Hier van worden uitgezonderde
attirail, bal, eventail, mail, ferrail, welke eene
s voor het plurier nemen,
24. V. Welke zijn de Subjlantifs, die hun plw
rier onregelmatig hebben?
A. Deze zijn Ciel, waarvan bet meervotid is
Cieux. Oeil—Teux. Vieil Vieux»
Aieul — Aieux.
25. V, Zijn er ook Subjlantifs, die geen plurier
hebben?
A. Ja, al de eigen namen, en die der metalen,
welke geen plurier hebben : ook niet die, welke
van werkwoorden gemaakt worden, als: Adam,
Jean, Or, Argent, le Manger & le Dormir., enz,
26. V. Suhllantifs\{t\3\)tXi geen fingulier?
A. Deze zijn: Cifeaux, Muuchcttes ^ Pincettes,
Lunettes y Tenailles ^ Tentbres» ^