Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
mets! In het vfJgende voorbeeld vindt men de zes
gevallen. Mijn Heer ! ik zend u den brief van den
Hoogleeraar INF,, dien ik uit Geneve ontvangen heb.
Monjieur! je vous envoyé la Lettre du Profcsfcur N.
que j^ai reçue ue Gentve,
qui est ce qui est nommé?
qu'en affirme-t-on?
quoi ?
ne qui?
ia quelle?
(i\ù i
à qui ?
h yocatif est
I je,
' que j'envoyé,
la Lettre,
du Projesfeur N.
que j^ai reçue,
de Gencve,
à vous.
Monficur.
15. V. Wat is een Suhßautif?
A, Y.en ■ Subflatäif is een woord, dat een wezen
uitdrukt , en eenen volkomen zin heeft; anders,
een Subflantif is een woord, waarvoor men zetten
kan, /fi, la, of/', als: Tafel, Huis, Mensch, Ta-
ble , Maifon, Hamme.
iC. V. Wat is er aangaande de Subßantifs in acht
te nemen?
A. Derzelver geflacht en getal.
17. V. Welke Subftantijs zijn MascuUns, en wel-
kt Feminins ?
P. Dit leert men best door 't gebruik, en met be-
l.ulp der woordenboeken.
j8. V. Wanneer is een Subflantif fingulierf
A. Als men er een perfoon of eene zaak door uit-
diukt, als: een Mensch, een Huis, — wi Homme
a7 e Maiftn.
19. V. Wanneer is 't Subflantif plurierf
A. Als het verfcheiden zaken of perfonen te ken-
nen geeft, als : Menfchen , Huizen — des Hum*
mes, des Mdjons,