Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^ 7a ^^
rrouw, die bij hem voor het gerest flond: Zweer
nu, gij luije guit, gij vloekt den ganfchen dag, zon»
<ier eenen duit te verdienen; zweer nuj nu het tijd
is, en gij er geld mede kunt winnen.
137, Bafilides^ Czaar van Moskovie, een wreed
vorst, liet eenen gezant van een Italiaansch vorst
ótn hoed op het hoofd fpijkeren, om dat hij zich in
zijne tegenwoordigheid gedekt had. Kort daarna
«en Hollandsch gezant bij den Czaar komende,
maakte geen zwarigheid, om zich insgelijks in tegen-
woordigheid vaH den Czaar te dekken, diehem vraag-
de, of hij niet wist wat eenen anderen gezant ge-
beurd was., die.dezelfde vrijpostigheid begaaa had.
Ik weet het, antwoordde de Hollandfche gezant;
maar ik kan u verzekeren, dat mijne heeren en mees^
ters zulten hoon, aan eenen hunner minifters ge-
daan, niet ongewroken zouden laren. Men zegt,
dat er eene aanzienlijke Holiandfche vloot in de Oost-
zee was. — Zie daar, zeide de Czaar tegen zijne
hovelingen, wie van u zou mijne eer en mijne be-
Ungen op dezelfde wijze willen handhaven?