Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
om uit Frankrijk naar Amerika over te fteken, zeide
■de Icheepskapitein op een dag, als hij een Rorm zag
opkomen, tegen hem: vader, v/ijl gij niet aan de zee
ge-*»-end zijt , en het flingeren van het fchip voor ir
gevaarlijk zou kunnen zijn, indien gij boven bleeft,
gaat naar beneden zoo lacg de ftorm duurt, en zoo lang
als gij ho(irt vloeken en zweren, kunt gij ftaat ma-
ken, dat alles wel is; maar, als gij niets meer hoort,
en verHeemt dat het volk ftil is, dan kunt gij daar-
uit opmaken , dat het fchip naar den grond gaat. De
priester zond van tijd tot tijd een ander pasfagier
naar boven, om te hooren, hoe het ging. Deze kwam
met fchrik te rug loopen , en zeide : mijn goede vader J
alles is verloren ; want de matrozen vloeken, als of
zij van den duivel bezeten waren, hun vloeken alleen
is genoeg, om het fchip te doen zinken. — Bravo!
bravo! antwoordde de priester, ga naar boven, ga
naar boven, en alles zal wel gaan.
127. Een ftudent van de hooge fchool te Oxford ,
die een groot fpotter was, ontmoette op den wegnaar
Londen een perfoon, die hem vraagde, welke de
naaste weg was naar Tyburn. — De Oxfortenaar
antwoordde: De kortfte weg, dien gij kunt nemen,
is, dat gij den eerden , die u ontmoet, aanrandt, en
hem zijne geldbeurs afeischt. — Wijl gij daar zoo
wel van verzekerd fchijnt te zijn, hernam de rei-
ziger, dan zal ik er ook eene proef van nemen, en
haalde tevens eene piftool uit zijnen zak, en hem die
op de borst zettende, zeide hij: leg af uwe beurs.
De fpotter onderwierp zich, en betaalde zijne jokker-
nij met zes guinea's. — Pope, die zeer klein vaa
perfoon was, vraagde aan Swift, wat men in Ierland
van hem zeide. — Zij zeggen in Ierland, zeide
Swift, dat gij een klein man, maar een ^roof flVcA-
Ur zijt; maar wat zegt men van my iaEagelaad,
E %