Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
zonder zulke deugdelijke bewijzen zou al uw pleiten
verloren zijn.
124. Zeker marquis in eene herberg zijnde, en
w^illende den baard laten fcheren, liet eenen baard-
fcheerder komen. Deze was juist een groot liefheb-
ber van llaatkundige zaken. Onder "het fcheren ,
dat vrij onzacht in het werk ging, fprak hij met den
marquis over den oorlog in Amerika, en gaf tevens
eene befchrijving van verfcheiden plaatfen in Ameri-
ka. — Ik hoop fiiet, zeide de marquis, dat gij
met «w fcheermes eene kaart van Amerika op mijn
aangezigt teekent. — De graaf van P>. , Engelfche
gezant in den Haag, bij" den Franfchen gezant, den
marquis de V., te gast zijnde, alwaar zich ook be-
vond de baron K., keizerlijk koninklijke gezant, fiel-
de de marquis de V. eene gezondheid in op de rij-
zende zon^ zijnen meester, zinfpelende op Lodevijk
XIV, De baron K. willende zyncr meesteres, de kei-
zerin koningin, eer aan doen, dronk op de gezond-
heid der maan en vaste fier ren; maar de Engelfche
gezant dronk zijns meesters gezondheid onder den
naam van Jofua den zoon van Nun.
125, Zekere mevrouw fprak met hare dochter, een
meisje van vijftien jaren , van de bedorvenheid der
tijden en zeden , en welke, listen er door ondeugende
jongmans werden in het werkgefteld, om jonge doch-
ters te verleiden; en dat het zelfs niet bij listen bleef;
maar, dat er zulke overgegeven booswichten waren,
die jonge dochters met den degen of de prftool op de
borst den dood dreigden, .indien zij zich niet aan hen
wilden onderwerpen tot voldoening van hunne booze
begeerte: en vraagde daarop verders aan hare doch-
ter, hoe zij zich in zulke omflrandigheden zou gedra-
gen? waarop het meisje antwoordde: Aet leven is
Jteef, mama.
126. Een priester zich fcheep begevefn hebbende.