Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
deugniet wcêr te regt te brengen; en, vermits goe-
de vermaningen niet hielpen, aam hij zijne toevlugt
tot fcherpen; hij lloot hem op een vertrek, ten ein-.
de hem van alle kwade gezclfehappen af te houden;,
onttrok hem alles, wat tot wellust en overdaad aan-,
leiding gaf; denkende hem door deze geftrenge tucht
weder te veranderen: maar, eilaas ! alles was vruchte-
loos. Deze jonge mensch was in de verdorvenheid
reeds verdronken; ea die middelen van bedwang
kwamen hem veel onverdragelijker voor dan de
dood zelf. Hij opende op eenen dag zyn venfter,
wierp zich van eenige verdiepingen nederwaarts, en
brak den hals; en zijn dood levert ons eene treurige
fchilderij der wezenlijkfte aanmerking, namelijk, dat
eene kwade gewoonte de ergjle tiran is.
95. PieterGreifenfeld, een wijnkoopers zoon , was
van dien burgerftaat tot eenen zoo hoogen trap van
eere, door zijne deugd, geklommen, dat hij tot eer»
ften minister en rijkskanfelier verheven werd. De ko-
ning vertrouwde dezen grooten geest alle zijne (laats-
geheimen; ja zelfs dacht men hem eene prinfes toe
voor gemalin. Doch nu was hij op den hoogften
trap, maar ook op den gevaarlijkften van zijn geluk.
De adel kon eenen burgerzoon, zonder het grootfte
verdriet, niet langer in zoo eenen hoogen ftaat aan-
fchouwen. Men beraadflaagde derhalve over zijnen
val. Maar door wat middel, zal men vragen? Door
het verachtelijkfte en gewoonlijkfte , door lastering en
befchuldiging van eene heimelijke verraderij. Greim
fenfeld werd van zijne bediening afgezet; men maakte
zijn proces op, en hij werd, den lö Junij i6y6
onthoofd. De wereld is eene gedurige omwenteling
van veranderingen. De gunden der vorfteri en de
flilte der zee hebben dit gemeen, dat dezelven niet
lang duren, en 'veeltijds teekenen van onweer zijn»
96. Grootmoedig was het zeggen van den ven
0 3