Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OEFENINGEN
OVER DE
VERSCHEIDEN REDEN DEELEI^.
Oyer de Naamvallen der Geflachtmorden,
.. D e eerfte menscli werd genoemd Adam. De
aarde is in eene gedurige beweging. De mensch is een
gezellig dier. De mensch is onderhevig, zich te be«
driegen. De verftandige mensch moet meester zij-
ner driften zijn. De ledigheid is de moeder van het
gebrek. De arbeid der deugd brengt vermaak voort.
De luiaard is zich zeiven toteenen last, hij weet niet,
wat hij doea wil. De gedienftigheid is de dochter def
beleefdheid. De voerzigtigheid bevrijdt van zorgen.
De beleefdheid is goed koop, en men kan er echter
groote zaken voor koopen. De hond kwispelt met
den ftaart, maar het is om den broode. Het gemak
is een valfche vriend des ligchaams, die, onderfchijn
van zorg er voor te hebben, het met vele kwalen
overlaadt. De zon, de maan en de fterren verlich-
ten de aarde. De dood heeft niets ijsfelijks in zich ,
dan hetgeen het leven er aan mededeelt. Het huis
van den grave van Merci is een fchoon gebouw.
Een huis, dat eenen goeden gronddag heeft, loopt
niet ligt gevaar van in te Horten. Men heeft gebouwd
een zeer fchoon huis, digt bij een aangenaam bosch.
Het huis, dat gij gezien hebt, behoort aan eene En-
gelfche mevrouw. Ik ben zeer te vreden met het geld,
dat bij mij heeft gegeven. Kom nader bij de tafel.
2. De waarheid verwijdert ons van de dwaling en
van het kwaad. Het goed geluk maakt de vleijers.
De minlle goede voortgang kan veooorzaken groote
hoop. De weigering van lof is eeae begeerte om te
A 2