Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
delgen! Groote voorbeelden vermeerderen den moed
der ftoutften. Een mensch, die niet rijk §eboren is ,
die een groot fortuin gemaakt heeft, zoo hij niet veel
verrtands heeft, wordt trotsch en verachtend. Volgens
het voorfchrift van Qtiintilianus, moet men alle foor-
ten van dubbelzinnigheden vermijden, niet alleen
die den zin verwarren , en het verftand onzeker ma-
ken , maar ook die den zin niets hinderen, en alleen
beftaan in woorden. Eene dubbeie tong is een fcha-
delijk ding: deze fnoodheid is zoo verre reeds doorge-
drongen, dat men zulk eenen een behendig menscli
noemt, die nooit doet hetgeen hij vertoont gezind
te zijn, om te .doen. Arbeid niet eerst om rijkdom-
men, in gedachten, dat gij dezelve naderhand zulc
genieten: hij, die het tegenwoordig oogenblik ver-
waarloost, verkwist alles wat hij bezit.
57. De markgravin van Villacerf wilde zich doeit
aderlaten. Zij bediende zich daartoe van eeaen der
beroemdfte wondheelers, die in gansch Parijs warea.
Maar deze, anderzins zoo bekwame man, was dit-
maal zoo ongelukkig, dat hij haar eene flagaderdoor-
fneed. Binnen twee dagen kwam er het vuur in, en
men werd eindelijk genoodzaakt , der ongelukkige
mevrouwe den arm af te zetten. En deze operatie
liep zoo ongelukkig af, dat die voortreffelijke markgra-
vin zeer fchielijk daaraan overleed. Morgen zult gij
een opllel hebben, waarin het doorflaandst blijk van
de deugdrijkheid de'zer markgravin u voor oogen zal
gefield worden; een voorbeeld, waardig om na te
volgen , wijl zig daarin toonde , alle wraakgierig-
heid afgelegd te hebben.
58. Gisteren gezien hebbende het ongeval aÖ me-
vrouw van Villacerf overgekomen, zullen wij u he.
den de christelijke grootmoedigheid dezer dame verha-
len. Kort voor haar fterven maakte zij haren, uiter-
ften wil, ia welkea zy den wondheelu eetic zekere
C 3