Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Over het gebruik der Tijden,
35. Ik ben gelukkig, u tot eenen vriend te heb-
ben, ik weet niemand, aan wien ik mijn hart kan open-
baren , ten zij aan u. Ik heb u duizende verpligtin-
gen, voor de goede raadgevingen, die gij mg telkens
geeft. De gunst der vorsten kan door ondeugden ge-
kocht worden; rang en eenijtelskunnen voor geld ver-
kregen worden; maar dezen zijn de ware eer niet:
de ware eer is nergens, dan in de deugd. Gelijk
de fchaduw het ligchaam bij blijft, zoo verzelt de wa-
re eer ook de deugd. Op aenmaal beroofde een zwa-
re hagel, gevolgd van een vreesfelijk pnweêr, den
fcheepsheden het gezigt; de foldaat, nieuwelings op
zee, ftoort de kunst van den matroos; de fchepen
drijven op genade der golven; alles zwigt eindelijk
voor 't geweld des winds. Gisteren vfrandelde ik doer
de ftad , en komende digt bij het konings Plein,
ziet, daar komt eene chaife met twee paarden op ee-
nen vollen draf aanrijden; een hond, uit een huis
komende, fchiet op de paarden los, de paarden fchrik-
ken, ftellen het op een loopen, werpen de chaife om,
en de man, die er op zat, breekt zijn been. Ik ver-
trek morgen naar Haarlem, zal er iets van u aan mij
te bevelen zijn?
30. 'Zoo gij altijd Fransch fpraakt, zoudt gij beter
leeren. Ik las van den morgen in de nieuwstijdingen,
dat er een bloedige flag geweest is tusfchen de Rus-
fen en de Oostenrijkers. Parus overwonnen zijnde,
fcheen zijnen vijand aan te vallen ; de lijken , die
rondom hem lagen, dienden hem tot eenen wal; hij
verweerde zich tegen een geheel leger. Ik zat aan ta-
fel, toen gij in gekomen zijt Toen gii op de beurs
waart, ben ik aan uw huis geweest. Terwijl ik leer-
de, bragt hij zijnen tijd met fpelen Soor. Vergeef
mij, ik zag u voor mijnen Neef N. aan, ik wist niet.