Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ons van alles voorzien. Zoo ik het niet had, zoudt
gij het mij geven ? Gij zoudt het zoo min hebben als
ik. Ik had verleden jaar meer hoop dan ik nu heb.
Ik heb nooit te veél gehad. Zoo ik er wat meer van
gehad had, zou ik zoo veel moeite niet gehad hebben,
om te hebben hetgeen ik moest hebben; maar wat
zal men doen, ik zal altijd moeijelijkheden in de
wereld hebben. Zoo haast als ik mijn geld gehad had,
verfpeelde ik het met de kaart; maar ik zal niet meer
fpelen, als ik het ongeluk zal gehad hebben, te ver-
fpelen hetgeen ik nog heb. Zoo ik nooit gefpeeld
had, zou ik er veel blijdfchap over hebben, ik zou
nu veie zaken hebben, die ik thans moet ontbe-
ren en waarover ik vele kwelling heb. Wij had-
den verleden week beter weêr, dan van deze week.
"Wij hebben de brieven, daar van gij ons gefchreven
hebt, niet ontvangen.
29. Wij zullen morgen goed weêr hebben. Wij
zullen er meer van hebben, dan gij ooit zoudt geloofd
hebben. Gij hebt gelyk, en hij heeft ongelijk. Zoo
gij ongelijk hadt, ik zou het u zeggen. Hij heeft
deernis met anderen, en hij heeft zich daarom waar-
dig gemaakt dat men zich zijns aantrekt. Hij heeft
zijne ooren nooit gefloten voor het gefchrei des ar
men, en men heeft nooit gehoord, dat hij zijn hart
verhard had voor de onheilen van onnoozelen. Hij
had zoo niet met u moeten handelen. Wij hadden
gisteren veel vermaak bij den heer N,; doch gij hebt
den geheelen dag hoofdpijn gehad, zoo als gij mij
hebt gezegd. Had ik het niet gezegd, de waard zou
geen geld gehad hebben. Zoo wij niet gefproken had-
den , hij zou heen gegaan zyn, zonder een woord
te zeggen. Zoo de knechts tijd gehad hadden, zouden
zij het gedaan hebben. Als zij al hun geld zullemi
gehad hebben, zal ik hen laten gaan. Wij zouden
meer vruchten gehad hebben, zeo wij zoo veel regeM