Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
was heldhaftig, wij zullen hun gelijken, zo wij hun-
ïje wijsheid en huHne deugden navolgen.
18. Laat hij niets van de zaak weten, daarvan wij
gefproken hebben; het is beter, dat hij dien handel
onbewust zij; want het te weten, kan hem niet het
minde voordeel aanbrengen; geef hem ook geen ken-
nis van dien brief, dien gij ontvangen hebt. Geef
mij dat boek, welk over de zelfkennis handelt: maar
geeft mij geen boeken, die over de oudheid fpreken.
Mijn heer du Pui heeft mij gevraagd om dat boek ; ik
zal het hem geven, als ik hem ontmoet. Die man
heeft groote gedachten van zich zeiven. Men moet
zich zei ven niet prijzen, indien men niet wil befpot
worden. Laten wij zeiven ons geluk bevorderen, zoo
veel in ons vermogen is. Gij zelf hebt mij aangezet
om het hun te zeggen, en nu wilt gij mij berispen;
ik had u veel verftandiger geloofd te zijn: vergeef
mij, indien ik wat te veel vrijpostigheid gebruike.
De regtvaardigen zullen eeuwig leven; de Heer be-
waart hun hunne vergelding. De ziel is onfterfelijk,
onveranderlijk, in allen eveneens; gezondheid wekt
haar op , om hare bevalligheid te toonen; maar denk
daarom niet, o mensch! dat zij eer dan gij geboren
werd. Behoed haar, zij is fchielijk, beteugel haar,
zij houdt geen regel; verbeter haar, zij is hevig; zij
is leniger dan water, buigzamer dan wasch.
lp. Jufvrouw du Afon? is van Berlin weer gekomen.
Ik zag haar gister aan de Maliebaan. Ik heb haar
gefproken over het geval van mijnen heer du Valy
haren neef. Zij was zeer geraakt over zijn onheil.
Het is waar, dat het eeniger wijze z'^e eigen fchuld
is: maar als men jong is, overweegt men de zaak
niet, men volgt zijn eigen hoofd, en dus mjsleidt men
veeltijds zich zelven. Zijn vader, zijne moeder, zijne
broeders en zyiic zusters zijn vertrokken naar dea