Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
verdedigen; zij Haan pal als een koperenmuar. Daar
ontftaat nooit geiaor tegen hem in hunne harten; en
geen vijandelijke aanflagen brengen zijnen ftaat in
gevaar. Wanneer ik mij eens met eenen dwaas wil
vermaken, zegt Seneca, loop ik daar niet ver naar
zoeken: maar belach mij zeiven. De dwazen beel-
den zich in, wijs te zijn. Ik zag u daar even een gou-
den kruis in de handen hebben. De boerinnen dra-
gen gouden kruifen aan den hals. Een'ftuiver met
zijnen arbeid gewonnen, baat meer, daft tien duivers
met onregt verkregen. Ondankbaar mensch ! zijn
dit de verlchuldigde erkenteaisfen voor de bewezen
diensten.
14. Men moet zich hoeden voor het lezen van kwa-
de boeken, waardoor men gevaar loopt, van te ma-
ken verkeerde denkbeelden. Slaat geen nijdig oog
op de bezitting van uwen naasten; Iaat uw begeer-
lijk hart u niet verlokken. Het hart van een ondank-
baar mensch is als eene dorre zandige woeftijn, die
met gretigheid de druipende regendroppelen indrinkt,
maar dezelven in haren boezem als begraaft, zonder
dat zij iet voortbrengt. Ik heb dien kleinen kwa-
den jengen dikwijls gewaarfchuwd, zich te wachten
voor die kleine kwade meid; maar hij heeft mijnen
goeden getrouwen raad verworpen. Mijne zuster is
onpasfelijk geweest; doch zij bevindt zich thans weer
beter; zij heeft eene rampfpoedige reis gehad van
Lions tot Luik. De wind en geweldige regen heb-
ben het koorn neergeflagen. De regen en wind wa-
ren geweldig. Mijn broeder en mijne zuster zijn
zeer vergeetachtig; men moet hun tienmaal dezelfde
zaak herhalen. Is mijnheer uw broederen mejufvrouw
uwe zuster te huis? Men heeft mij gezegd, dat zij
ziekelijk zijp.
•»SP