Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
des menrchen op. Het is eene groote fchande, zynea
mededingér door oneerlijke en onwaardige middelea .
te onderdrukken. ^ De wijze man flaagt niet altijd
in zijne daden. Een edele geest veracht het kwaad
fortuin. Eene grootfche ziel wordt niet neerflachtij;.
Een kwaad gezelHchap moet men vlieden, zoo mea
zelf niet kwaad wil worden. Mijn heer N. is geluk-
kig in alle zijne ondernemingen. Mejufvrouw N. is
echter nog gelukkiger; want hij is ahyd ziekelijk, ea
zij is nooit ziekelijk; zij is altijd vrolijk, en men ziet
hem zelden vrolijk. Nero was een wreed vorst. De
Roomfche keizers waren meest alle wreede menfchen.
Ik ben ongelukkiger dan gij, die zeer ongelukkig zijl^
zeide Cicero tegen Terentia, zijne dochter. De groot-
heid en de verhevenheid der ziele beftaat in de verach-
ting der fmerten. Daar zyn zeer fraaija fohilderyea
in het kabinet van den heer de Brun,
II. Een magtig vorst houdt zijne naburen in ge-
ftadige vrees. Die daad is onverfchoonlijk. Ik heb
een gtmftig antwoord bekomen op mijne vrijpostige
vraag. Een leerling, die leerzaam is, kan groote
voortgangen maken. Hat is een zeer regenachtig weer.
Het zwakke riet buigt voor den zachtften wind. Hec
hoogde toppunt van geluk in dit vergankelijk leven is
het. genot van goede gezondheid en verftand. Ware
wijsheid is niet zoo laatdunkend als de dwaasheid. Me-
vrouw N. is eene deugdzame vrouw; zij maakt vele
lieden gelukkig. Agrippina was eene ftaatzuchtige
vorstin. Uw voorllel komt mij niet voordeelig voor.
Het is eene twijfelachtige zaak. Een vreesachtig man
zal zelden twist beginnen. Dat is een kort antwoord.
De PooUche kroon is kiesbaar. De meeste kinderen
zijn traag en onkundig, In Zwitferland vindt men
hooge bergen , die altijd met fneeuw bedekt zijn. De
Ujdiiig, die ik gehoord heb, fchijiit mij onwaar. De
A 5