Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— »Chust!" antwoordde hij, »chust 1" en vervolgde, zon-
der om te zien,tegelijk zijn spel en zijn denkbeeld.
Den schilder evenwel scheen die ontvangst niet af te schrik-
ken. Onmiddelijk nam zijn gelaat de plooi aan, die bij de
gelegenheid voegde'®; rustig sloot hij de deur achter zich,
nam plaats op een stoel bij het venster, en luisterde®^ met
gespannen aandacht.
— »Welnu?" vroeg eindelijk de komponist, zich van de
piano naar zijn bezoeker wendend. »Wat zeg je er'2 yan''^?"
— »Voortreffelijk," antwoordde de schilder, opstaand^^
en hem de hand drukkend. »Voortreffelijk. En waar is Kor-
nelia? En hoe maken het de kinderen? Gaauw'* aanklee-
den, hoor.'ä ik heb een rijtuig besteld, we gaan®® toeren'®
in den Hout, Bertha wacht ons in de Geleerde Man." En
zonder zich verder om den oudsten en liefsten zijner vrien-
den te bekommeren, wiens aangezicht hij in een vol jaar
niet aanschouwd had, liep" hij naar de tuinkamer, waar
hij wist'® de vrouw des huizes, met de kinderen om zich
heen, aan de ontbijttafel te zullen vinden.
Zoo" was^t) allengs de verhouding tusschen die twee ge-
worden.Niemand liet meer recht wedervaren dan Arie
aan Giovanni's talent, of gevoelde levendiger, dat binaen^i
zekere grenzen, Giovanni een kunstenaar was van de echte
soort. Maar in zijne ziel^^ spotte de kinderlooze schilder
een weinig met de ingebeelde zorgen van den huisvaderlij-
ken komponist; en als hij gedurende zes dagen van-*' iedere
week met kunstenaars over de kunst gesproken had, en
nogmaals en wederom over de kunst, was het hem een ligt
offer, zich des Zondags te spenen.^*
Niet zonder eenig blozen maakte Kornelia, door Arie
atefley. « fiy. " ft^ auëbtlben.
'O <)affcn. bu. " innerhalb,
iauft^en. f^jajieren fahren. im ^erjen.
baju. ^^ ge^en. ©enit. oom unbe»
inbem mit ^erfonat fi^er tror. ftimmten 3trtitel.
conftruction. ^^ berart. enthalten mit ©enit.