Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
dig had de kritische en praktische blik van den koopman
hem het hoofd doen afwenden van die »dwaasheden" en doen
omzien naar iets, dat meer met de waarheid overeenkwam.
De blik toch van een volk, dat voor den koophandel leeft,
is veel op het praktische gericht en verliest dit ook in zijne
poëzie zelden uit het oog. Het werkelijke leven trok meer
de aandacht. Dit in sprekende®" kleuren te schilderen, zoo-
dat het »een hartelijken lach te voorschijn kon roepen," was
het hoofddoel der dramatische kunst in die dagen. En njag
ij. er'" dikwijls al eens een minder kiesch®' woord of tafereel
. ^ in de dramatische voorstellingen van dien tijd voorkomen,
|t het was aan het leven ontleend en kwam®^ volkomen met
i den volksgeest overeen.Het beoogde geene prikkeling der
L' zinnen of opwekking van lagen hartstocht, het was enkel
de uiting van »den dartelen moedwil en de spotzieke®®
p uitgelatenheid," die onder"*® het volk heerschten : de onbe-
dwongen lust naar een »derben witz," zooals onze naburen
het zouden noemen, die nog heden®^ ten dage den Neder-
lander niet vreemd is.
naturiDahr. ^^ ftimmen ju. ^^ heutige« ïagcê (ab=
■■^'gewählt. |pöttif(h. oerb. ftarf ©enit.)
(l'C