Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
i navolging van het groote gilde naar de ambachten vereenigd
en zoo de gilden der handwerkslieden in het leven geroe-
pen hebben.
Behalve deze ontstonden er nog andere gilden in de ste-
den, zooals die der boogschutters, waarschijnlijk afkomstig
van de vroegere indeeling van het leger. Hun bestaan dag-
I teekent misschien reeds van vóór de XlIIe eeuw, daar zij
j op tapijtwerken uit de Xle eeuw schijnen afgebeeld te zijn. ■
Een ander gilde was dat, hetwelk zich de beoefening®' der
letteren ten doel stelde, waarop wij later terug zullen komen.
^ Gezamenlijk'® waren zij echter leden van het gilde tot
onderlinge bescherming, dat alle burgers der stad omvatte,
f Dit gilde had een eigen bestuur, welks leden uit het Co-
mannen-gilde en uit de wohvevers gekozen werden.
Het was echter nog eene louter defensieve'® vereeniging®®.
In zaken*" der stad tegenover den vorst of andere steden,
trad steeds de burggraaf of kastelein voor de stad op, ten
minste daar, waar een burggraaf was, hetgeen in ons land
maar in weinige steden het geval was, zoodat meestal alleen
dan, wanneer deze het'" met de stad eens*' was, de wil
der stad ten uitvoer gelegd werd.
Dit gaf dikwijls aanleiding tot hevigen strijd, waarin nu
eens de burgerij dan weder de heer het onderspit dolf.
Om den twist bij te leggen, werden er dan soms eenige
der Statuten van het gilde erkend. Men noemde dit een
privilegie. In de Xlle en XlIIe eeuw, toen de vorsten be-
gonnen in te zien, van hoeveel belang het voor hen was
zich de vriendschap der steden te verzekeren, en de bur-
gerij meer en meer op de erkenning van haar algemeen
gilde begon aan te dringen, zijn de vorsten er*® van liever-
lede toe overgegaan aan de steden het recht van gemeente
te geven. Dit recht behelsde, behalve de erkenning van
fämmttid). " Slnflclegenheiten. " bajit mit ^erfonal»
^^ ©tubium. einig. . conftruction.
©(hugbnnbnif;.