Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bi
gilden bij*" aan; op alle plaatsen,die voor den handel
van belang waren, richtte het kantoren op.
Reeds in 1127 treffen wij den naam van Hansa, voor ver-
eeniging^® van kooplieden,in eene keure®" van St. Omer
aan en in nói in eene van Nieuwpoort. De Vlaamsche
Hanse had hare hoofdkantoren te Brugge en te Londen.
Welk eene groote rol zij gespeeld heeft, kan men zien aan
de verschillende benamingen en gebruiken van de gilden
afkomstig, welke nog in Engeland in gebruik zijn.
De stedenvereeniging, welke nog in de XVIe en XVIIe
eeuw zulk eene politieke kracht ontwikkelde, dat zij steeds
vrij bleef van de overheersching harer machtige naburen,
is eerst later hieruit ontstaan. Maar hier was het oorspron-
kelijke doel bijzaak geworden. Het stedenverbond werd Hanse
genoemd, en niet meer het verbond, dat alleen aangegaan"
was om den koophandel te beschermen. ^
Het Comannen-gilde heeft veeP' van zijn'' bloei®® te
danken gehad aan het gilde, dat de burgerij verbond, om
zich te verdedigen tegen de aanranding harer vrijheden en
eigendommen van den kant®* der edelen en prelaten.
Dit gilde was, toen het een meer politiek karakter had
gekregen, zeer toegenomen en had alle bewoners der stad
opgenomen. Het bepaalde zich ook tot deze, zoodat ieder,
die de stad metterwoon verliet, ophield lid van het gilde
te zijn.
Door de bescherming, welke zulk een gilde aan den
koophandel in de stad verleende, nam de welvaart van den
voornaamsten stand, van de kooplieden, zeer toe, hetgeen
noodwendig ook op de overige burgers terugwerkte. Door
de meerdereweelde, die er nu ontstond, werden®® vele
te voren ongekende zaken noodig.'® Deze werden door de
mindere burgers vervaardigd, die zich langzamerhand in
Drtfc^aft. eingeben. grog.
faufmönmf^er 5Ber= ^^ jum Sd^ug. " bebürfen mit $erfo=
ein. feine größte Slitt^e. nalconftruction.
33erorbnung. ^^ öon ©eiten.
6