Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
i'
80
eene groote rol gespeeld hebben in de processiën. Deze
beide soorten'® van gilden'® zijn voor onze geschiedenis
van het meeste belang,de andere ga ik derhalve stilzwij-
gend voorbij.
De eerste soort heeft vooral^i op den maatschappelijken
toestand een grooten invloed geoefend en later in vólgende
eeuwen eene groote politieke macht verkregen.
Het hoofddoel was, zooals wij gezien hebben, in die
troebele tijden, waarin bijna niemand van zijne bezittingen
of zijn leven zeker was , de bescherming der verschillende
leden der vereeniging. Maar sinds de handel zich verder
begon uit te breiden , moest er'" ook'" even^^ goed voor
de koopwaar als voor den persoon van den koopman ge-
zorgd worden. De goederen waren vooral het aas, waar
de roofridders op loerden. Wat den grond raakte, werd
voor het eigendom van den grondeigenaar gehouden.
Brak'^® de as'® van den wagen'®, zoodat de lading op den
grond viel, zoo was deze goede prijs.Geschiedde'^ zoo
iets volgens het recht, dat de heeren vermeenden te bezit-
ten , hoeveel onrecht kon er dan niet gebeuren ?
A.1 die ongenaakbare riddersloten aan den Rijn en door
bijna geheel Europa verspreid, zij zijn zoovele^® getuigen
van de moeilijkheden, waarmede de koophandel in de mid-
deleeuwen te strijden had.
Vorstelijke rechtspraak kon den koopman hiertegen niet
beschermen; alleen op zijne'" eigene kracht moest hij
steunen.
Om de goederen en het leven der kooplieden te bescher-
men, vormde zich het eerst in Noord-Duitschland uit de
verschillende gilden eene vereeniging, welke den naam had
van de Hansa of van het Comannen-gilde. Dit gilde kreeg*^®
overal zijne vertakkingen^«, allerwegen^' sloten zich er'"
Sounjofttum. g(eiff). eben fo »iele.
QbfoüitcvSupevlotiü ^crfonakottftcuc» treibcn.
t)on inteveffnnt. tion. aiïentljafbcn.
gonj befonbcrg. ff^one 33eute.
m